Screening av tarmcancer

Screening av tarmcancer minskar dödligheten i tarmcancer. Dessutom är tidig cancer lättare att behandla och minskar mänskligt lidande. Av dessa skäl rekommenderar EU också screening för tarmcancer.

I Finland inledas ett nytt screeningprogram för tarmcancer år 2019.

Under åren 2019-2020 kallas alla män och kvinnor i åldern 60, 62, 64 och 66 till screening i de kommuner som bjuder screening för tarmcancer till sina invånare. När programmet har nått sin fulla skala, kallas alla 60-74 åringar vartannat år.

2019 kommuner som organiserar screeningen:

Jyväskylä, Muurame, Orivesi, Pemar, Sagu, Säkylä, Tammerfors, Uleåborg, Ylitornio

 

Är du en kommunal beslutsfattare och behöver du mer information om att hur organisera screening för tarmcancer i din kommun? Vänligen kontakta oss suolistoseulonta@cancer.fi

 

Screeningtestet är ett immunokemiskt fekalt blodprov (FIT), som söker efter dold blod i avföringen. Den som kallas till screening får ett kallelsebrev hem med en inbjudan till screening, testet, information om screening och instruktioner för provtagning. Avföringsprovet tas på toaletten och skickas till laboratoriet för analys. Kallelsen åtföljas av ett returkuvert med porto betalt.

Screeningen är avgftsfri. Resultatet av screeningtestet kommer till hemaddressen per post. Om screeningtest är positivt dvs. det finns blod i provet, det finns anvisning i resultbrevet om hur man kontaktar sin kommuns screeningsjuksköterska för att organisera en kompletterande undersökning. Kompletterande undersökning är vanligtvis kolonoskopi.

Screeningscentret är Fimlab Laboratories Oy i Tammerfors. Screeningscentret skickar kallelsebrev, analyserar proverna och skickar svaret till hemadressen per post. Kommunen organiserar koloskopi enligt sina egna procedurer.

Frågor om screening av tarmcancer

Europeiska Unionen rekommenderar screening av tarmcancer till sina medlemsländer (1.). Man har också startat nya screeningprogram, t.ex. i Nederländerna och i andra nordiska länder. Enligt en rapport från internationella organisationen för cancerforskning (IARC) är screening för tarmcancer med fekala blodprov effektiva, dvs screening minskar dödligheten i tarmcancer (2.,3.). Utöver Cancerregistret har social- och hälsovårdsministeriet och ett antal kliniska experter deltagit i planeringen av det nystartade screeningprogrammet.

Under 2004-2016 genomfördes screening för tarmcancer i en forskningsinställning i Finland. Screeningen nådde som mest närapå hälften av målpopulationen.

Du kan läsa mer om programmets detaljer och effektivitet i Forskning-sektion.

Huvudindikatorerna för det randomiserade screeningprogrammet för tarmcancer finns i screeningstatistik (på finska).

Referenser

  1. European Colorectal Cancer Screening Guidelines Working Group. European guidelines for quality assurance in colorectal cancer screening and diagnosis: overview and introduction to the full supplement publication. Endoscopy 2013; 45: 51-9.
  2. IARC Handbooks of Cancer Prevention Volume 17: Colorectal Cancer Screening (pdf)
  3. IARC:in tuore raportti tuo pontta Suomen suolistosyövän seulontaohjelman aloitukseen