Screening av tarmcancer

Screening av tarmcancer minskar dödligheten i tarmcancer. Dessutom är cancer som upptäcks tidigt lättare att behandla och medför mindre mänskligt lidande. Av dessa skäl rekommenderar också EU screening för tarmcancer.

I Finland inleds ett nytt screeningprogram för tarmcancer år 2019.

År 2021 kallas alla män och kvinnor i åldern 60, 62, 64, 66 och 68 år till screening i de kommuner som erbjuder sina invånare screening för tarmcancer. När programmet har nått sin fulla skala, kallas alla 60–74-åringar vartannat år.

År 2021 ordnas screening i följande kommuner: Gustavs, Jyväskylä, Muurame, Orivesi, Pemar, Posio, Sagu, S:t Karins, Säkylä, Tammerfors, Uleåborg, Övertorneå.

Är du en kommunal beslutsfattare och behöver mer information om hur screening för tarmcancer kan ordnas i din kommun? Vänligen kontakta oss suolistoseulonta@cancer.fi

Screeningtestet är ett immunokemiskt fekalt blodprov (FIT), som söker dolt blod i avföringen. Den som kallas till screening får ett brev hem med kallelsen till screening, själva testet, information om screeningen och instruktioner för provtagning. Deltagaren ska själv ta avföringsprovet på toaletten och skicka det till laboratoriet för analys.  Med kallelsen kommer ett svarskuvert med färdigt betalat porto. Screeningen är avgiftsfri. Resultatet av screeningtestet kommer till hemadressen per post. Om screeningtestet är positivt dvs. om det finns blod i provet, finns det en anvisning i resultatbrevet om hur man kontaktar sin kommuns screeningskötare för att komma till en kompletterande undersökning. Den kompletterande undersökningen är vanligtvis kolonoskopi.

Screeningcentret är Fimlab Laboratories Oy i Tammerfors. Screeningcentret skickar ut kallelsebreven, analyserar proverna och skickar svaren till deltagarnas hemadresser per post. Kommunen organiserar kolonoskopi enligt sina egna procedurer.

Bra att veta om screening för tarmcancer -broschyr (pdf)

Frågor om screening av tarmcancer

Europeiska Unionen rekommenderar att medlemsländerna ordnar screening av tarmcancer(1.). Man har också startat nya screeningprogram, t.ex. i Nederländerna och i andra nordiska länder. Enligt en rapport från internationella organisationen för cancerforskning (IARC) är screening för tarmcancer med fekala blodprov effektiv, dvs. screeningen minskar dödligheten i tarmcancer (2.,3.). Utöver Cancerregistret har social- och hälsovårdsministeriet och ett antal kliniska experter deltagit i planeringen av screeningprogrammet, som nu startas på nytt.

Under 2004-2016 genomfördes screening för tarmcancer i Finland i en studieutformning som täckte nästan hälften av målpopulationen. när den var som mest omfattande.

Du kan läsa mer om programmets detaljer och effektivitet i sektionen Forskning.

Huvudindikatorerna för det randomiserade screeningprogrammet för tarmcancer finns i screeningstatistik (på finska).

Referenser

  1. European Colorectal Cancer Screening Guidelines Working Group. European guidelines for quality assurance in colorectal cancer screening and diagnosis: overview and introduction to the full supplement publication. Endoscopy 2013; 45: 51-9.
  2. IARC Handbooks of Cancer Prevention Volume 17: Colorectal Cancer Screening (pdf)
  3. IARC:in tuore raportti tuo pontta Suomen suolistosyövän seulontaohjelman aloitukseen