Screening av tarmcancer

Screening av tarmcancer minskar dödligheten i tarmcancer. Dessutom är cancer som upptäcks tidigt lättare att behandla och medför mindre mänskligt lidande.

Statsrådet ändrade förordningen om screening i augusti 2021. Enligt den tas screening för tarmcancer i bruk i hela landet 2022. Screening gäller alla i åldern 60–68 år det första året. Stegvis kommer screening att utvidga enligt åldersgrupp så att programmet kommer att omfatta hela målpopulationen, det vill säga alla 56-74-åringar från 2031 och framåt. Screeningen görs med två års mellanrum.

Inledandet av screening

Finlands Cancerregister stöder kommuner med att lansera ett nytt screeningprogram. Guide för organisering av tarmcancerscreening (pdf) Screening utförs enligt protokoll- och testrekommendationer från expertgruppen som tillsatts av nationella styrgruppen för cancerscreening: Protokoll för screening av tarmcancer och test som används vid screening (pdf)

Screeningskötare spelar en nyckelroll i screeningen. Screeningskötare bör genomföra en avgiftsfri webbkurs som kan genomföras flexibelt i sin egen takt. Anmälan till kursen och mer information: seulonta@cancer.fi

Endoskopister som utför screeningkoloskopier bör genomgå onlineutbildning för att säkerställa dokumentation av fynden och kvaliteten på endoskopierna, i enlighet med kriterier som fastställts av expertgruppen för screening av tarmcancer. Instruktioner om kursen: seulonta@cancer.fi

Är du en kommunal beslutsfattare och behöver mer information om hur screening för tarmcancer kan ordnas i din kommun? Överväger tjänsteleverantören du representerar att erbjuda tarmcancerscreening? Vänligen kontakta oss seulonta@cancer.fi

Screeningstestet görs hemma

Screeningtestet är ett immunokemiskt fekalt blodprov (FIT), som söker dolt blod i avföringen. Den som kallas till screening får ett brev hem med kallelsen till screening, själva testet, information om screeningen och instruktioner för provtagning. Deltagaren ska själv ta avföringsprovet på toaletten och skicka det till laboratoriet för analys.  Med kallelsen kommer ett svarskuvert med färdigt betalat porto. Screeningen är avgiftsfri. Resultatet av screeningtestet kommer till hemadressen per post. Om screeningtestet är positivt dvs. om det finns blod i provet, finns det en anvisning i resultatbrevet om hur man kontaktar sin kommuns screeningskötare för att komma till en kompletterande undersökning. Den kompletterande undersökningen är vanligtvis kolonoskopi.

Screeningcentret skickar ut kallelsebreven, analyserar proverna och skickar svaren till deltagarnas hemadresser per post. Kommunen organiserar kolonoskopi enligt sina egna procedurer.

Bra att veta om screening för tarmcancer -broschyr (pdf)

Läs mer om screening av tarmcancer på Utan cancer -webbplatsen.

Frågor om screening av tarmcancer

Tarmcancer är värt screening

Europeiska Unionen rekommenderar att medlemsländerna ordnar screening av tarmcancer(1.). Man har också startat nya screeningprogram, t.ex. i Nederländerna och i andra nordiska länder. Enligt en rapport från internationella organisationen för cancerforskning (IARC) är screening för tarmcancer med fekala blodprov effektiv, dvs. screeningen minskar dödligheten i tarmcancer (2.,3.). Utöver Cancerregistret har social- och hälsovårdsministeriet och ett antal kliniska experter deltagit i planeringen av screeningprogrammet, som nu startas på nytt.

Screeningprogrammet för tarmcancer har genomfärts som en pilot under 2019-2021 i frivilliga kommuner. Under de två första pilotåren kallades män och kvinnor i åldrarna 60–66 i de deltagande kommunerna in till screening och 2021 alla i åldern 60–68 år. Under 2004-2016 genomfördes screening för tarmcancer i Finland i en studieutformning som täckte nästan hälften av målpopulationen.  Du kan läsa mer om detaljerna i dessa program i sektionen Forskning.

Huvudindikatorerna för det randomiserade screeningprogrammet för tarmcancer finns i screeningstatistik (på finska).

Referenser

  1. European Colorectal Cancer Screening Guidelines Working Group. European guidelines for quality assurance in colorectal cancer screening and diagnosis: overview and introduction to the full supplement publication. Endoscopy 2013; 45: 51-9.
  2. IARC Handbooks of Cancer Prevention Volume 17: Colorectal Cancer Screening (pdf)
  3. IARC:in tuore raportti tuo pontta Suomen suolistosyövän seulontaohjelman aloitukseen