Cancer bland män 2021

Cancer bland kvinnor 2021

Antalet fall av de allmännaste cancersjukdomarna i olika åldersgrupper år 2021

Barn och ungdomar

Yngre än 20 år

Vuxna

20-69 år

Resten av folket

70+

Cancer i Finland 2040

Antalet cancerfall från 1953 till 2021 och den prognostiserade utvecklingen fram till 2040 i olika åldersgrupper.

Prognosen baseras på observerade utvecklingen fram till 2019. Prognosen är uppgjord i maj 2023.

%

Åldersgruppen 0–74

Antalet cancerfall hos personer under 75 år håller sig på i stort sett oförändrad nivå under de kommande åren.

%

Åldersgruppen 75–84

De stora årsklassernas inverkan visar sig tydligt i den stora ökningen av antalet cancerfall bland 75–84-åringar. Antalet fall börjar efter år 2031 sjunka.

%

Åldersgruppen 85+

Bland personer över 85 år förutspås antalet cancerfall vara nästan 2,5 gånger högre år 2040 än nun.

Statistikapplikation

Med Cancerregistrets interaktiva statistikapplikation kan du bläddra bland aktuell statistik, studera den i form av diagram och tabeller och ladda ner statistik som du väljer på din egen dator.

Exaktare statistik genom statistikapplikationen

Viktigaste statistik år 2021

Cancer 2021 -rapport

Cancer in Finland (på engelska) innehåller artiklar om cancerläget i Finland