Cancer bland män 2017

Cancer bland kvinnor 2017

Antalet fall av de allmännaste cancersjukdomarna i olika åldersgrupper år 2017

Barn och ungdomar

Yngre än 20 år

Vuxna

20-69 år

Resten av folket

70+

Cancer år 2030

Antalet cancerfall i olika åldersgrupper åren 1953–2013 och utvecklingsprognos till år 2030 i olika åldersgrupper. Prognosen har uppgjorts i mars 2016.

%

Åldersgrupp 0-64

Antalet cancerfall bland personer under 65 år minskar något från år 2013 till år 2030.

%

Åldersgrupp 65-74

De stora årskullarnas inverkan syns tydligt i antalet cancerdiagnoser bland 65–74-åringar. Det årliga antalet fall ökar med 23 % till år 2020, men börjar sedan minska.

%

Åldersgrupp 75+

Det årliga antalet fall bland personer över 75 år förutspås nästan fördubblas från år 2013 till år 2030.

Statistikapplikation

Med Cancerregistrets interaktiva statistikapplikation kan du bläddra bland aktuell statistik, studera den i form av diagram och tabeller och ladda ner statistik som du väljer på din egen dator.

Exaktare statistik genom statistikapplikationen

Viktigaste statistik år 2016

Cancer in Finland (på engelska) innehåller artiklar om cancerläget i Finland