Cancer bland män 2016

Prostatacancer

5162
900
93%
Överlevnadstal

Lungcancer

1742
1490
11%
Överlevnadstal

Tjock- och ändtarmscancer

1625
680
63%
Överlevnadstal

Cancer bland kvinnor 2016

Bröstcancer

4961
888
91%
Överlevnadstal

Tjock- och ändtarmscancer

1625
623
66%
Överlevnadstal

Lungcancer

992
781
16%
Överlevnadstal
Dödsfall Nya fall
Det relativa överlevnadstalet för insjuknade fem år efter cancerdiagnosen. Talet grundar sig på uppföljning av patienter åren 2014–2016. Den övriga mortalitetens effekt har räknats bort genom att jämföra patienternas överlevnadsandel med överlevnaden bland den jämnåriga befolkningen.

Antalet fall av de allmännaste cancersjukdomarna i olika åldersgrupper år 2016

Barn och ungdomar

Yngre än 20 år

Akut lymfoblastisk leukemi/lymfom
Gliom
Andra tumörer i hjärnan och det centrala nervsystemet utom gliom
Akut lymfoblastisk leukemi/lymfom
Gliom
Andra tumörer i hjärnan och det centrala nervsystemet utom gliom

Vuxna

21-69 år

Prostata
Lungor och luftstrupe
Lungor och luftstrupe
Bröst
Hudmelanom
Tjocktarm och ändtarm

Resten av folket

70+

Prostata
Lungor och luftstrupe
Lungor och luftstrupe
Bröst
Lungor och luftstrupe
Skivepitelcancer

Cancer år 2030

Antalet cancerfall i olika åldersgrupper åren 1953–2013 och utvecklingsprognos till år 2030 i olika åldersgrupper. Prognosen har uppgjorts i mars 2016.

%
Åldersgrupp 0-64

Antalet cancerfall bland personer under 65 år minskar något från år 2013 till år 2030.

%
Åldersgrupp 65-75

De stora årskullarnas inverkan syns tydligt i antalet cancerdiagnoser bland 65–74-åringar. Det årliga antalet fall ökar med 23 % till år 2020, men börjar sedan minska.

%
Åldersgrupp 75+

Det årliga antalet fall bland personer över 75 år förutspås nästan fördubblas från år 2013 till år 2030.

© Suomen Syöpärekisteri 2016

Statistikapplikation

Med Cancerregistrets interaktiva statistikapplikation kan du bläddra bland aktuell statistik, studera den i form av diagram och tabeller och ladda ner statistik som du väljer på din egen dator.

Exaktare statistik genom statistikapplikationen

Viktigaste statistik år 2016

Cancer in Finland (på engelska) innehåller artiklar om cancerläget i Finland