Forskningomroden

Forskningen vid Cancerregistret är inriktad på identifiering av de faktorer som förorsakar cancer på populationsnivån, förebyggande och tidig diagnos av cancer samt de faktorer som påverkar cancerpatienternas överlevnad.

Läs mer

Kom till oss och forska

Är du intresserad av cancerforskning? Hos oss kan du arbeta på din avhandling om cancer och utnyttja våra unika registermaterial både när det gäller cancer och cancerscreeningar.

Läs mer