Forskningsområden

Vid Finlands Cancerregister forskar man varför finländare drabbas av cancer, hur cancersjukdomar ska kunna förebyggas, hur cancern ska kunna diagnostiseras så tidigt som möjligt och vilka faktorer som påverkar cancerpatienternas överlevnad.

Läs mer

Kom till oss och forska

Är du intresserad av cancerforskning? Hos oss kan du arbeta på din avhandling om cancer och utnyttja våra unika registermaterial både när det gäller cancer och cancerscreeningar.

Läs mer