Andra cancerscreeningar

Prostatacancer

Finland har deltagit i en europeisk samarbetsundersökning där man upptäckte att screening på basis av PSA-test minskade dödsfall förorsakade av prostatacancer med en femtedel (4. ). Trots det rekommenderas inte screening för prostatacancer på befolkningsnivån i något av de europeiska länderna på grund av de nackdelar som den förorsakar, som t.ex. betydande överdiagnostisering och överbehandling.

Lungcancer

Screening av tobaksrökare med lågdos-DT (datortomografi) har minskat dödligheten i lungcancer med en femtedel (5. ). En sådan screening rekommenderas dock tills vidare inte eftersom den förorsakar onödiga kompletterande undersökningar. Screening för lungcancer undersöks med förnyade testmetoder t.ex. i Nederländerna.

Äggstockscancer

Det pågår en bred undersökning om screening för äggstockscancer som utvärderar dödligheten och blir klar inom de närmaste åren (6. ). I länder där incidensen av magcancer är hög har man forskat i screening för magcancer (7. ). I länder där incidensen av magcancer är låg, såsom i Finland, anser man att screening för magcancer inte behövs.

Referenser

  1. Malila N, Anttila A, Hakama M. Colorectal cancer screening in Finland: details of the national screening programme implemented in Autumn 2004. J Med Screen 2005; 12: 28–32.
  2. Pitkäniemi J, Seppä K, Hakama M m.fl. Effectiveness of screening for colorectal cancer with a faecal occult-blood test, in Finland. BMJ Open Gastro 2015; 2: e000034.
  3. European Colorectal Cancer Screening Guidelines Working Group. European guidelines for quality assurance in colorectal cancer screening and diagnosis: overview and introduction to the full supplement publication. Endoscopy 2013; 45: 51-9.
  4. Schröder F, Hugosson J, Roobol MJ m.fl. Screening and prostate cancer mortality: results of the European Randomised Study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC) at 13 years of follow-up. Lancet 2014; 384(9959): 2027–35.
  5. van der Aalst C, ten Haaf K, de Koning H. Lung cancer screening: latest developments and unanswered questions. Lancet Respir Med 2016; 4: 749-61.
  6. Jacobs IJ, Menon U, Ryan A m.fl. Ovarian cancer screening and mortality in the UK Collaborative Trial of Ovarian Cancer Screening (UKCTOCS): a randomized controlled trial. Lancet 2016; 387(10022): 945–56.
  7. Ford A, Fordman D, Hunt RH m.fl. Helicobacter pylori eradication therapy to prevent gastric cancer in healthy asymptomatic individuals: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. BMJ 2014; 348: g3174.