Andra cancerscreeningar

Det har också forskats i andra screeningar, men hittills har de vetenskapliga bevisen inte varit tillräckliga för att införa sådana.

Prostatacancer

Finland har deltagit i en europeisk samarbetsundersökning där man upptäckte att screening på basis av PSA-test minskade dödsfallen förorsakade av prostatacancer med en femtedel (1.). Trots det rekommenderas inte screening för prostatacancer på befolkningsnivån i något av de europeiska länderna på grund av de nackdelar som den förorsakar, t.ex. betydande överdiagnostisering och överbehandling.

Lungcancer

Screening av tobaksrökare med lågdos-DT (datortomografi) har minskat dödligheten i lungcancer med en femtedel (2.). En sådan screening rekommenderas dock tills vidare inte eftersom den förorsakar onödiga kompletterande undersökningar. Screening för lungcancer undersöks med förnyade testmetoder t.ex. i Nederländerna.

Äggstocks- och magcancer

Det pågår en bred undersökning om screening för äggstockscancer som utvärderar dödligheten och blir klar inom de närmaste åren (3.). I länder där incidensen av magcancer är hög har man forskat i screening för magcancer (4.). I länder där incidensen av magcancer är låg, såsom i Finland, anser man att screening för magcancer inte behövs.

Referenser

  1. Hugosson J, Roobol MJ, Månsson M, et al.  A 16-yr Follow-up of the European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer. Eur Urol. 2019; 76(1): 43–51.
  2. van der Aalst C, ten Haaf K, de Koning H. Lung cancer screening: latest developments and unanswered questions. Lancet Respir Med 2016; 4: 749-61.
  3. Jacobs IJ, Menon U, Ryan A m.fl. Ovarian cancer screening and mortality in the UK Collaborative Trial of Ovarian Cancer Screening (UKCTOCS): a randomized controlled trial. Lancet 2016; 387: 945–56.
  4. Ford A, Fordman D, Hunt RH m.fl. Helicobacter pylori eradication therapy to prevent gastric cancer in healthy asymptomatic individuals: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. BMJ 2014; 348: g3174.