Screening för livmoderhalscancer

Till screening för livmoderhalscancer kallas alla 30–65-åriga kvinnor med fem års mellanrum. I en del kommuner kallas även 25- och 65-åriga kvinnor till screening.

Läs mer

Screening för bröstcancer

Till screening för bröstcancer, dvs. en mammografiundersökning, kallas alla 50–69-åriga kvinnor vartannat år.

Läs mer

Screening av tarmcancer

Screening av tarmcancer minskar dödligheten i tarmcancer. Dessutom är tidig cancer lättare att behandla och minskar mänskligt lidande. Av dessa skäl rekommenderar EU också screening för tarmcancer.

Läs mer

Organisering av cancerscreeningar

Stöd för organisering av cancerscreeningar

Läs mer

Registrering av uppgifterna

Kommunerna ska enligt lag se till att uppgifterna om screening lämnas in till Massundersökningsregistret. Screeningens kvalitet utvärderas på basis av uppgifterna.

Läs mer

Forskning

En av Massundersökningsregistrets uppgifter är att utvärdera cancerscreeningar. Screening på populationsnivå baserar sig på pålitliga bevis om dess effektivitet. Därutöver forskar man i de nackdelar och kostnader som screeningen medför samt de effekter som den har på livskvaliteten.

Läs mer