Grundar sig på forskningstillstånd av THL

THL kan bevilja tillstånd att utlämna registeruppgifter för vetenskaplig forskning och statistik enligt särskilda bestämmelser i lagen om riksomfattande personregister för hälsovården och personuppgiftslagen. Ansökan om tillstånd hos THL.