Grundar sig på tillstånd av Findata eller THL

Tillståndsmyndigheten Findata kan bevilja dataanvändningstillstånd av personuppgifter som avses i lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården. THL kan bevilja tillstånd om den sökande arbetar vid THL och inte behöver andra uppgifter som avses i lagen om sekundär användning från annan personuppgiftsansvarig som nämns i lagen om sekundär användning.