Registrering av uppgifterna

Kommunerna ska enligt lag se till att uppgifterna om screening lämnas in till Massundersökningsregistret. Screeningens kvalitet utvärderas på basis av uppgifterna.

Hur väl screeningskedjan fungerar beskriver screeningens kvalitet. Uppgifterna om screeningkedjan publiceras årligen i screeningstatistiken. Statistiken rapporteras efter år, åldersgrupp och region. Ett sjukvårdsdistrikt är det minsta område vars screeninguppgifter det är möjligt att få.

Vilka uppgifter ska lämnas in?

Identifikationsuppgifter

Uppgifter om kallelse:

 • datum för kallelsen
 • kallelsekommun
 • orsak till kallelsen (kallelse av en åldersgrupp eller kallelse till kontroll vid screening för livmoderhalscancer)

Screeningsuppgifter:

 • datum för deltagandet
 • anamnes (symtom som rapporterats av deltagaren, tidigare fynd eller riskfaktorer)
 • screeningresultat (resultat av mammografin, cellprovet, HPV-test eller fekalt blodprov)
 • fortsatta undersökningar och följande åtgärder med deras tidpunkt
 • slutlig diagnos för fortsatta undersökningar och följande åtgärder (förstadier, tumörer)

Hur lämnas man uppgifter in?

Uppgifterna sänds som SFTP-dataöverföring till massundersökningsregistret. Materialet lämnas in enligt de gränssnittsspecifikationer som registret publicerat.

En organisation som lämnar uppgifter ska skapa användarinloggning innan uppgifterna lämnas in till massundersökningsregistret. Användarinloggning skapas och registreras på följande sätt:

 • Sänd routerns offentliga IP-adress, kontaktpersonernas (både funktionell och teknisk) e-postadresser och deras mobiltelefonnummer per e-post till adressen: tiedostosiirrot@cancer.fi.
 • Anvisningarna för dataöverföring skickas per e-post tillsammans med användarkoderna.
 • Lösenordet skickas separat per sms.
 • Om kontaktpersonen på ett verksamhetsställe byts, ska ni sända uppgifter om ändringen per e-post till ovannämnda adress.

Läs mer om anmälning av screeninginformation här