Anmälning av screeninguppgifter

Kommunerna ska enligt lag se till att uppgifter på individnivå samlas om screeningkallelser och -undersökningar och resultaten av dessa och att uppgifterna lämnas in till massundersökningsregistret som upprätthålls av Finlands Cancerregister. Screeningens kvalitet utvärderas på basis av uppgifterna.

Dataspecifikationer

Den nödvändiga informationen samlas in direct från hälsovårdsorganisationens datasystem och sänds till massundersökningsregistret enligt följande dataspecifikationerna.

Gränssnittsspecifikationer av cancerscreening (zip) (på finska, uppdaterad 16.2.2018)

Zip innehåller följande filer:

  • National Cancer Screening Data Model Application Guidelines
  • National Cancer Screening Data Model
  • Nationell parameter av screening för bröstcancer
  • Gränssnittsspecifikationer av cancer screening (XSD)

RÅD OCH NÄRMARE UPPLYSNINGAR:

Kaija Halonen
Screeningsassistent
+358 50 441 2336

Lotta Patrikka
Registreringsassistent
+358 50 467 7349