Uppgiftsbegäranden

Registret erbjuder statistiska analystjänster för cancerforskare i forskningsprojektens alla skeden. Tjänster som ingår i rutinerna är baskalkyler om cancerincidens, cancerdödlighet och delvis också överlevnad.

Läs mer

Screeningkallelsetjänst

Kommunerna har en lagstadgad uppgift att ordna screening för bröstcancer, livmoderhalscancer och tarmcancer inom ramen av det nationella screeningprogrammet. När cancer upptäcks antingen som ett förstadium eller i ett tidigt skede, kan den vanligtvis behandlas lättare och snabbare och patienten kommer sannolikare att överleva sjukdomen. Vårdkostnaderna är också mindre.

Läs mer

Prislista

Finlands Cancerregister upprätthåller det lagstadgade cancerregistret vid Institutet för hälsa och välfärd (THL) och följer THL:s prissättningsprinciper i sin tjänsteverksamhet.

Läs mer