Screeningkallelsetjänst

Kommunerna har en lagstadgad uppgift att ordna screening för bröstcancer och livmoderhalscancer inom ramen av det nationella screeningprogrammet. När cancer upptäcks antingen som ett förstadium eller i ett tidigt skede, kan den vanligtvis behandlas lättare och snabbare och patienten kommer sannolikare att överleva sjukdomen. Vårdkostnaderna är också mindre.

För att det ska gå smidigt att ordna screeningar erbjuder Finlands Cancerregister kommunerna en tjänst för screeningkallelser, där kontaktuppgifterna till dem som ska kallas till screeningen plockas fram ur befolkningsdatasystemet. Så säkerställer man att de som ska kallas till screening får kallelsen till rätt adress.

Varför lönar det sig för kommunen att utnyttja kallelsetjänsten?

  • Ur kommunens synvinkel är kallelsetjänsten enkel, bekymmerslös och kostnadseffektiv.
  • Kallelsetjänsten säkerställer att alla som ska delta i screeningen får en kallelse till rätt adress.
  • Kallelsetjänsten garanterar att alla som ska delta i screeningar behandlas likvärdigt och möjliggör plockning av riskgrupper på ett konsekvent sätt.
  • Kallelsetjänsten stöder alla nationella screeningprogram.
  • Kallelsetjänsten utjämnar skillnader mellan kommunerna i fråga om att genomföra screeningarna och skapar bättre förutsättningar att följa effekten av screeningprogrammen på det nationella planet.
  • Kallelsetjänsten förbättrar statistikförbarheten och uppföljningen av olika åldersgrupper.

Vad ingår i kallelsetjänsten?

  • Plockning av kontaktuppgifter ur befolkningsdatasystemet (personer som har en spärrmarkering kan inte få kallelse)
  • Kontroll, registrering och kvalitetssäkring av uppgifterna

Prislista för screeningkallelsetjänsten

  • Plockning ur befolkningsdatasystemet 0,23 €/kallelse

Råd och närmare upplysningar:

Päivi Styrman
Sållningstjänst ansvarig
+358 50 441 4766