Screeningkallelsetjänst

Kommunerna har en lagstadgad uppgift att ordna screening för bröstcancer, livmoderhalscancer och tarmcancer inom ramen av det nationella screeningprogrammet. När cancer upptäcks antingen som ett förstadium eller i ett tidigt skede, kan den vanligtvis behandlas lättare och snabbare och patienten kommer sannolikare att överleva sjukdomen. Vårdkostnaderna är också mindre.

För att det ska gå smidigt att ordna screeningar erbjuder Finlands Cancerregister kommunerna en tjänst för screeningkallelser, där kontaktuppgifterna till dem som ska kallas till screeningen plockas fram ur befolkningsdatasystemet. Så säkerställer man att de som ska kallas till screening får kallelsen till rätt adress.

Varför lönar det sig för kommunen att utnyttja kallelsetjänsten?

 • Ur kommunens synvinkel är kallelsetjänsten enkel, bekymmerslös och kostnadseffektiv.
 • Kallelsetjänsten säkerställer att alla som ska delta i screeningen får en kallelse till rätt adress.
 • Kallelsetjänsten garanterar att alla som ska delta i screeningar behandlas likvärdigt och möjliggör plockning av riskgrupper på ett konsekvent sätt.
 • Kallelsetjänsten stöder alla nationella screeningprogram.
 • Kallelsetjänsten utjämnar skillnader mellan kommunerna i fråga om att genomföra screeningarna och skapar bättre förutsättningar att följa effekten av screeningprogrammen på det nationella planet.
 • Kallelsetjänsten förbättrar statistikförbarheten och uppföljningen av olika åldersgrupper.

Vad ingår i kallelsetjänsten?

 • Plockning av kontaktuppgifter ur befolkningsdatasystemet (personer som har en spärrmarkering kan inte få kallelse)
 • Leverans av kallelseuppgifter inklusive namn- och adressuppgifter (kan beställas i flera satser)
 • Plockning av riskgruppsuppgifter från databasen över livmoderhalscancer
 • Kontroll, registrering och kvalitetssäkring av uppgifterna

Pris för screeningkallelsetjänsten

Plockning ur befolkningsdatasystemet 0,23 €/kallelse för fasta leveranser

Kallelseuppgifternas fasta leveranstider:

 1. andra veckan i januari
 2. andra veckan i mars
 3. andra veckan i maj
 4. andra veckan i september

Beställningar av leveranser bör sändas till Päivi Styrman per e-post senast 3 veckor före de fasta leveranstiderna.

Vi behov förrättas ytterligare leveranser av kallelseuppgifter även utanför de fasta leveranstiderna. Avgiften för de ytterligare leveranserna debiteras enligt de verkliga kostnaderna (bl.a. Befolkningsregistercentralens leveransavgift) och är högre än för de fasta leveranserna.

Råd och närmare upplysningar:

Päivi Styrman
Sållningstjänst ansvarig
+358 50 441 4766