Internationell cancer- och screeningstatistik

Statistik över cancersjukdomar annanstans i världen erbjuds av många internationella aktörer. Nordisk cancerstatistik kan betraktas på NORDCAN webbplats och screeningstatistik på NordScreen webbplats. Global cancerstatistik är tillgänglig på Globocan webbplats.

  • Nordisk cancerstatistik – Nordcan
  • Nordisk statistik över cancerscreening – Nordscreen
  • Global cancerstatistik – Globocan
  • Internationella cancerforskningsinstitutet – IARC (WHO)