Screeningstatistik

I statistiken över massundersökningsregistret finns uppgifter om kallelser till cancerscreeningar och screeningkontroller.