Statistikrapport om cancerfall

Den statistiska rapporten beskriver cancerbördan och producerar högkvalitativa, tillförlitliga och heltäckande uppgifter om cancer i Finland.

Finlands Cancerregister har färdigställt 2019 års cancerstatistik. År 2020 diagnostiserades sammanlagt 34 760 nya cancerfall och 13 201 dödsfall i cancer i Finland.

Syftet med statistiken är att beskriva cancerbördan i Finland på ett täckande och tillförlitligt sätt. I rapporten sammanställs uppgifter om nya cancerfall, dödsfall i cancer, cancerprevalens och överlevnad. Läs hela rapporten:

Cancer 2020 – statistiskrapport om cancerfall i Finland (pdf)

Cancer 2020 – statistiskrapport om cancerfall i Finland (html).

Arkivet

Cancer 2019 – statistiskrapport om cancerfall i Finland (pdf).

Cancer 2018 – statistikrapport om cancerfall i Finland (pdf)