Statistikrapport om cancerfall

Den statistiska rapporten beskriver cancerbördan och producerar högkvalitativa, tillförlitliga och heltäckande uppgifter om cancer i Finland.

Finlands Cancerregister har färdigställt 2019 års cancerstatistik. År 2021 diagnostiserades sammanlagt 36 543 nya cancerfall och 13 355 dödsfall i cancer i Finland.

Syftet med statistiken är att beskriva cancerbördan i Finland på ett täckande och tillförlitligt sätt. I rapporten sammanställs uppgifter om nya cancerfall, dödsfall i cancer, cancerprevalens och överlevnad. Läs hela rapporten:

Cancer 2021 – statistikrapport om cancerfall i Finland (pdf)

Cancer 2021 – statistikrapport om cancerfall (html)

Arkivet

Cancer 2020 – statistikrapport om cancerfall i Finland (pdf)

Cancer 2020 – statistikrapport om cancerfall i Finland (html)

Cancer 2019 – statistikrapport om cancerfall i Finland (pdf)

Cancer 2018 – statistikrapport om cancerfall i Finland (pdf)