Statistikrapport om cancerfall

Finlands Cancerregister har färdigställt 2019 års cancerstatistik. År 2019 diagnostiserades sammanlagt 35 327 nya cancerfall och 13 085 dödsfall i cancer i Finland.

Syftet med statistiken är att beskriva cancerbördan i Finland på ett täckande och tillförlitligt sätt. I rapporten sammanställs uppgifter om nya cancerfall, dödsfall i cancer, cancerprevalens och överlevnad. Läs hela rapporten: Cancer 2019 – statistiskrapport om cancerfall i Finland (pdf).

Arkivet

Cancer 2018 – statistikrapport om cancerfall i Finland (pdf)