Statistikrapport om cancerfall

Den statistiska rapporten beskriver cancerbördan och producerar högkvalitativa, tillförlitliga och heltäckande uppgifter om cancer i Finland.

Finlands Cancerregister har färdigställt 2021 års cancerstatistik. År 2021 diagnostiserades sammanlagt 36 543 nya cancerfall och 13 355 dödsfall i cancer i Finland.

Syftet med statistiken är att beskriva cancerbördan i Finland på ett täckande och tillförlitligt sätt. I rapporten sammanställs uppgifter om nya cancerfall, dödsfall i cancer, cancerprevalens och överlevnad. Läs hela rapporten:

Cancer 2021 – statistikrapport om cancerfall i Finland (pdf)

Cancer 2021 – statistikrapport om cancerfall (html)

Finlands Cancerregister publicerar varje år officiell cancerstatistik och en rapport utifrån den. Statistiken blir klar med en fördröjning på mer än ett år från rapporteringsåret på grund av tidtabellerna för inlämning av uppgifterna. En mer aktuell bild av cancersituationen i Finland ger förhandsstatistiken i applikationen för cancerstatistik. Tills den officiella statistiken är tillgänglig kompletteras förhandsstatistiken bland annat med uppgifter om dödsorsaker.

Arkivet

Cancer 2020 – statistikrapport om cancerfall i Finland (pdf)

Cancer 2020 – statistikrapport om cancerfall i Finland (html)

Cancer 2019 – statistikrapport om cancerfall i Finland (pdf)

Cancer 2018 – statistikrapport om cancerfall i Finland (pdf)