Statistikrapport om cancerfall

Den statistiska rapporten beskriver cancerbördan och producerar högkvalitativa, tillförlitliga och heltäckande uppgifter om cancer i Finland.

Läs mer