Anmälning av screeninguppgifter

Kommunerna ska enligt lag se till att uppgifter på individnivå samlas om screeningkallelser och -undersökningar och resultaten av dessa och att uppgifterna lämnas in till massundersökningsregistret som upprätthålls av Finlands Cancerregister. Screeningens kvalitet utvärderas på basis av uppgifterna.

Dataspecifikationer

Den nödvändiga informationen samlas in direkt från hälsovårdsorganisationens datasystem och sänds till massundersökningsregistret enligt följande dataspecifikationer.

Datamodell av cancerscreening (zip) (14.1.2020)

Zip innehåller följande filer:

  • Syopaseulonnat_v1_1.xml
  • Syopaseulonnat_v1_1.xsd
  • Tillämpningsanvisning för cancerscreeningens rikstäckande datamodell.docx (SWE)
  • Valtakunnallisen syöpäseulontojen tietomallin soveltamisohje.docx (FI)
  • Valtakunnallisten syöpäseulontojen tietomalli.xlsx (FI, SWE & ENG)

Därtill behövs en rikstäckande cancerscreening parametristo.xlsx, som finns tillgänglig på adressen screening@cancer.fi. Vid uppdatering av parameterna sänder vi automatiskt en ny version till dem som ber om det.

Dataskyddsbeskrivning: Organisationer som lämnar och tar emot uppgifter

RÅD OCH NÄRMARE UPPLYSNINGAR:

Päivi Styrman
Sållningstjänst ansvarig
+358 50 441 4766