Anmälning av screeninguppgifter

Kommunerna ska enligt lag se till att uppgifter på individnivå samlas om screeningkallelser och -undersökningar och resultaten av dessa och att uppgifterna lämnas in till massundersökningsregistret som upprätthålls av Finlands Cancerregister. Screeningens kvalitet utvärderas på basis av uppgifterna.

Dataspecifikationer

Den nödvändiga informationen samlas in direct från hälsovårdsorganisationens datasystem och sänds till massundersökningsregistret. Information om dataspecifikationer:  lotta.patrikka@cancer.fi

Läs mera om registrering av uppgifterna

RÅD OCH NÄRMARE UPPLYSNINGAR:

Lotta Patrikka
Registering Specialist
+358 50 467 7349