Cancerstatistik

Med Cancerregistrets interaktiva applikation för statistik kan du titta på aktuell statistik, betrakta den i grafisk och tabellform och ladda ner den statistik du behöver.

Läs mer

Screeningstatistik

Med Cancerregistrets interaktiva applikation för statistik kan du titta på aktuell statistik över screening, betrakta den i grafisk och tabellform och ladda ner den statistik du behöver.

Läs mer

Statistik enligt tema

Cancerregistrets temavisa statistikuppgifter innehåller statistik som är lättillgänglig för allmänheten.

Läs mer

Internationell cancer- och screeningstatistik

Statistik över cancersjukdomar annanstans i världen erbjuds av många internationella aktörer. Nordisk cancerstatistik kan betraktas på NORDCAN webbplats och screeningstatistik på NordScreen webbplats. Global cancerstatistik är tillgänglig på Globocan webbplats.

Läs mer

Statistikbeskrivningar och kvalitetsbeskrivningar

I kvalitetsbeskrivningarna av cancer- och screeningstatistiken utvärderas statistikens tillförlitlighet och lämplighet för olika användningsändamål. I kvalitetsbeskrivningarna följs rekommendationerna för Finlands officiella statistik (FOS).

Läs mer