Cancerstatistik

Läs mer

Screeningstatistik

Läs mer

Statistik på andra webbplatser

Statistik över cancersjukdomar annanstans i världen erbjuds av många internationella aktörer.

Läs mer

Statistikbeskrivningar och kvalitetsbeskrivningar

Statistik- och kvalitetsbeskrivningarna av uppgifter som samlas i cancerregistret och massundersökningsregistret.

Läs mer