Andra screeningar

Massundersökningsregistret följer den vetenskapliga evidens som ackumuleras av andra eventuella cancerscreeningar. Hittills har det ackumulerats mest vetenskaplig evidens av prostata- och lungcancer samt mag- och äggstockscancer.

Massundersökningsregistret har deltagit i en internationell screeningstudie för prostatacancer till vilken 55–67-åriga män kallades under åren 1996–2007. I denna studie klarlade man PSA-testets tillämplighet för screening för prostatacancer. Läs mer om studien (på finska): Screeningstudie för prostatacancer (pdf).

All vetenskaplig evidens som gäller andra cancerscreeningar har samlats i kapitlet Screening av cancer i publikationen Cancer i Finland.