Annan begäran om statistikuppgifter

Övriga uppgifter om cancer utlämnas efter övervägan av registrets ansvariga läkare. Uppgifterna utlämnas utan identifikationskoder och i tabellform så att de registrerades integritetsskydd inte äventyras. Den som begär uppgifter är skyldig att ge den registeransvariga en redogörelse för vad man avser att använda uppgifterna till.