Kom till oss och forska

Är du intresserad av cancerforskning? Hos oss kan du arbeta på din avhandling om cancer och utnyttja våra unika registermaterial både när det gäller cancer och cancerscreeningar.

Vår vetenskapliga personal handleder t.ex. doktorsavhandlingar, pro gradu-avhandlingar och lärdomsprov i samband med fördjupade studier i medicin. Typiska teman är cancerincidens och dödlighet, vikten av de socioekonomiska faktorerna kring cancer, deltagandet i cancerscreeningar och screeningarnas kvalitet.

Om du är intresserad av att forska hos oss, kontakta gärna ledarna för våra forskningsgrupper. De fungerar ofta också som handledare. 

Du kan också sända en uppgiftsbegäran för att få statistiska uppgifter som du behöver för din forskning. För det ändamålet behöver du ett tillstånd av THL att använda materialet.

Med hjälp av vårt verktyg kan du också själv plocka registeruppgifter som du behöver för din forskning.

Du kan också följa med vår forskning på Twitter #CanReg.