Statistik enligt tema

Cancerregistrets temavisa statistikuppgifter innehåller statistik som är lättillgänglig för allmänheten.

Barncancerstatistik

Statistiken över barncancer innehåller uppgifter om cancer bland befolkningen under 20 år i Finland. Statistiken innehåller information om antalet nya cancerfall och antalet personer som lever med cancer, patientöverlevnad och antalet dödsfall till följd av cancer.

Läs mer

Regional cancerstatistik

Den regionala cancerstatistiken beskriver cancerbördan i Finland enligt de regionala cancerföreningarnas verksamhetsområden.

Läs mer

Faktarutor om cancer

Faktarutor om cancer kombinerar nyckelstatistiken för olika cancersjukdomar till ett enkelt läsbart format. Vid bröst- och livmoderhalscancer innehåller faktarutan även information om screeningen.

Läs mer