Regional cancerstatistik

Den regionala cancerstatistiken beskriver cancerbördan i Finland enligt de regionala cancerföreningarnas verksamhetsområden.