Lagstiftning

Registreringen av cancerfallen grundar sig på lagen om riksomfattande personregister för hälsovården och screeningverksamheten grundar sig på statsrådets förordning om screening.

 

REGISTRERING AV CANCER

MASSUNDERSÖKNINGSVERKSAMHET

REGISTRERING AV MASSUNDERSÖKNINGAR

STATISTIK OCH FORSKNING