Lagstiftning

Registreringen av cancerfallen grundar sig på lagen om riksomfattande personregister för hälsovården och screeningverksamheten grundar sig på statsrådets förordning om screening.

Registreringen av cancerfallen grundar sig på lagen om riksomfattande personregister för hälsovården.

Screeningverksamheten grundar sig på statsrådets förordning om screening. För registreringen av de nationella cancerscreeningarna gäller samma lagar som för cancerregisterverksamheten i allmänhet.

REGISTRERING AV CANCER

 

 

MASSUNDERSÖKNINGSVERKSAMHET

REGISTRERING AV MASSUNDERSÖKNINGAR

STATISTIK OCH FORSKNING