Uppgiftsbegäranden

Registret erbjuder statistiska analystjänster för cancerforskare i forskningsprojektens alla skeden. Tjänster som ingår i rutinerna är baskalkyler om cancerincidens, cancerdödlighet och delvis också överlevnad.

SÄND EN UPPGIFTSBEGÄRAN

På grund av ett tekniskt fel som uppstod mellan den 2 augusti och den 16 september, har en del av förfrågningarna som

skickats in via någon av blanketterna för uppgiftsbegäran inte kommit fram. Om du har skickat en uppgiftsbegäran under ifrågavarande period, ber vi dig fylla i blanketten på nytt och ta kontakt med kirjaamo@cancer.fi. Vi beklagar olägenheten.

Bekanta dig med cancerregistrets primära variabler innan du fyller i blanketten:

Materialbeskrivning för Finlands Cancerregister (pdf)

Välj typ av uppgiftsbegäran:

 Grundar sig på tillstånd av Findata eller THL

Tillståndsmyndigheten Findata svarar för de dataanvändningstillstånd av personuppgifter som avses i lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården (552/2019, lagen om sekundär användning). Undantaget från detta är att THL svarar för dataanvändningstillstånd (lagen om Institutet för hälsa och välfärd (668/2008)) om den sökande arbetar vid THL och inte behöver andra uppgifter som avses i lagen om sekundär användning från annan personuppgiftsansvarig som nämns i lagen om sekundär användning.

Annan begäran om statistikuppgifter

Övriga uppgifter om cancer utlämnas efter övervägan av registrets ansvariga läkare. Uppgifterna utlämnas utan identifikationskoder och i tabellform så att de registrerades integritetsskydd inte äventyras. Den som begär uppgifter är skyldig att ge den registeransvariga en redogörelse för vad man avser att använda uppgifterna till.

 

Råd och närmare upplysningar (t.ex. gällande sändning av skyddad e-post) ges av

Elli Hirvonen, tfn +358 50 327 6716 eller kirjaamo(at)cancer.fi

Prislista 

Dataskyddsbeskrivning