Uppgiftsbegäranden

Registret erbjuder statistiska analystjänster för cancerforskare i forskningsprojektens alla skeden. Tjänster som ingår i rutinerna är baskalkyler om cancerincidens, cancerdödlighet och delvis också överlevnad.

SÄND EN UPPGIFTSBEGÄRAN

Välj typ av uppgiftsbegäran

  • Grundar sig på forskningstillstånd av THL

  • THL kan bevilja tillstånd att utlämna registeruppgifter för vetenskaplig forskning och statistik enligt särskilda bestämmelser i lagen om riksomfattande personregister för hälsovården och personuppgiftslagen.Ansökan om tillstånd hos THL
  • Annan begäran om statistikuppgifter

Övriga uppgifter om cancer utlämnas enligt prövning av registrets ansvariga läkare. Uppgifterna utlämnas utan identifikationskoder och i tabellform så att de registrerades integritetsskydd inte äventyras. Den som begär uppgifter är skyldig att ge den registeransvariga en redogörelse för till vad man avser att använda uppgifterna.

Bekanta dig med cancerregistrets primära variabler och innehållsbeskrivningen i registerbeskrivningen innan du fyller i blanketten.

Lista över variabler

Närmare upplysningar om variablerna ges av de ansvariga personer som anges i registerbeskrivningen

Anvisning om hur man sänder säker e-post till Cancerregistret via Turvaposti-tjänsten

Råd och närmare upplysningar ges av Tiina Hakanen, kirjaamo(at)cancer.fi eller tfn +358 46 920 7876.

Prislista