Tillgänglighetsutlåtande

I detta tillgänglighetsutlåtande berättas hur väl Finlands Cancerregisters cancerregister.fi-tjänst följer lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, brister i sidans tillgänglighet samt hur du kan ge respons om tillgänglighetsproblem.

Finlands Cancerregister ansvarar för denna nättjänst. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra digitala tjänster. Vi beaktar tillgängligheten i utvecklingen av våra digitala tjänster.

Hur tillgängliga är sidorna?

Denna nättjänst uppfyller till största del A- och AA-nivåns tillgänglighetskriterier som nämns i lagen (WCAG-kriterierna 2.1). Nättjänsten innehåller en del tillgänglighetsbrister som beskrivs i detalj nedan.

Märkte du brister i tillgängligheten?

Vi strävar till att kontinuerligt förbättra nättjänstens tillgänglighet. Ifall du upptäcker problem som inte nämns på denna sida, meddela oss om dem, så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristerna. Vi svarar inom 14 dagar.

Du kan kontakta oss per e-post på adressen tiedotus@cancer.fi.

Tillgänglighetstillsyn

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar förverkligandet av tillgänglighetskraven. Om du inte är nöjd med svaret du har fått eller om du inte får något svar inom 14 dagar, kan du ge respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På deras hemsidor berättas hur du kan ge respons och hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)fv.fi
telefonväxel 0295 016 000

Närmare information om tekniska tillgängligheten

Nättjänsten är inte än till alla delar tillgänglig.

Innehåll eller funktioner som inte än är tillgängliga

 • Nättjänsten innehåller en del icke-deskriptiva rubriker. (WCAG 2.4.6)
 • Nättjänsten innehåller en del icke-deskriptiva länktexter. (WCAG 2.4.4)
 • Nättjänsten innehåller flera relevanta bilder utan textmotsvarighet. (WCAG 1.1.1)
 • Nättjänsten innehåller videon utan textning och all information som förmedlas via video eller ljud är inte tillgängligt på alternativa sätt. (WCAG 1.2.1, WCAG 1.2.2, WCAG 1.2.5)
 • I flera ställen används endast färg för att förmedla information. (WCAG 1.4.1)
 • Brödsmulestigens läge ändras i tjänsten: på vissa sidor är den före huvudrubriken och på andra efter huvudrubriken. (WCAG 3.2.3)
 • Skärmläsarens fokus rör sig inte alltid logiskt i tjänsten. En del information läses i fel ordning. (WCAG 1.3.2, WCAG 2.4.3)
 • En del blankettelement saknar deskriptiva namnlappar och en del elementanvisningar är oklara. (WCAG 3.3.2)
 • En del sidor saknar deskriptiva sidrubriker. (WCAG 2.4.2)
 • Delar av tjänsten saknar korrekta språkmarkeringar. Med mobila enheter läses sidans engelskspråkiga version inte med rätt uttal. (WCAG 3.1.1, WCAG 3.1.2)
 • Tjänsten innehåller onämnda och fel verkställda element. En del element har icke-deskriptiva namn. Tjänsten har dessutom menyer och blankettelement vars läge inte meddelas till användaren. Huvudnavigeringens hierarki är inte klar. Dessutom används flera landmärken med samma namn i tjänsten. I både tjänsten och dess filer har rubriknivåer lämnats omarkerade eller så är de markerade i ställen som inte är rubriker. Bilagorna har problem med innehållets markering, listor och tabeller läses antingen fel, de används fel eller de används inte i ställen där de bör användas. (WCAG 1.3.1, WCAG 4.1.2)
 • Nättjänsten innehåller en del statusmeddelanden som inte meddelas via hjälpmedlen. (WCAG 4.1.3)
 • Nättjänsten har en del element som man inte kommer åt med tangentbord. (WCAG 2.1.1)
 • Hjälpmedlens fokus rör sig oväntat och inkonsekvent då användaren använder vissa element på sidan. (WCAG 3.2.2)
 • Sidans grafer innehåller information som blir synligt då musens fokus hålls på ett visst ställe. Användaren kan inte hantera informationen. Denna information är inte heller tillgänglig med tangentbord eller andra hjälpmedel. (WCAG 1.4.13)
 • Grafernas storlek kan ändras på mobilsidan endast genom att dra på skärmen med två fingrar. (WCAG 2.5.1)
 • Tjänstens kod motsvarar inte specifikationen. (WCAG 4.1.1)

De uppräknade bristerna åtgärdas i slutet av 2022.

Hur har vi testat tillgängligheten?

Anmärkningarna i detta tillgänglighetsutlåtande grundar sig på en tredje parts utvärdering om huruvida nättjänsten uppfyller kraven som nämns i lagen.

Nättjänsten är publicerad 7.8.2017.

Detta utlåtande har upprättats 23.11.2021.

Utlåtandet uppdaterades senast 3.1.2021.

Lag om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019)

Tillgänglighetskrav-webbplatsen