Tillgänglighetsutlåtande

Sidorna i Cancerregistret kommer att omfattas av EU:s tillgänglighetsdirektiv, som syftar till jämlikhet mellan människor i det digitala samhället och konsekventa krav på tillgänglighet. Arbetet med att uppfylla kraven pågår hela tiden.

 Syftet med sidorna är att ge användarna en tillgänglig online-tjänst. Vi vill förbättra användbarheten, förståelsen och klarheten i webbtjänsten så att sidorna kommer att vara användbara för alla typer av användare i alla situationer – oavsett funktionshinder eller funktionshinder.

I praktiken innebär detta mål att sidorna måste följa AA-nivået för WCAG 2.1 i september 2020. För att förbättra tillgängligheten på webbplatsen kommer vi gärna att få feedback, frågor och förslag till förbättringar på info@cancer.fi