Barncancerstatistik

Statistiken över barncancer innehåller uppgifter om cancer bland befolkningen under 20 år i Finland. Statistiken innehåller information om antalet nya cancerfall och antalet personer som lever med cancer, patientöverlevnad och antalet dödsfall till följd av cancer.