Faktarutor om cancer

Faktarutor om cancer kombinerar nyckelstatistiken för olika cancersjukdomar till ett enkelt läsbart format. Vid bröst- och livmoderhalscancer innehåller faktarutan även information om screeningen.

Listan nedan har sammanställts i enlighet med det kliniska cancerklassificeringssystemet (ICD-10) där klassificeringen huvudsakligen baseras på cancerns ursprungsorgan. Vid tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad, används klassificeringen av hematologiska maligniteter från Världshälsoorganisationen (WHO).