Screening för bröstcancer

Vid Massundersökningsregistret följer man kvaliteten på screening för bröstcancer med hjälp av nyckeltal som årligen publiceras i statistiken över screening för bröstcancer. I Massundersökningsregistrets forskningsprojekt klarlägger man vilka för- och nackdelar som screening för bröstcancer har.

MAMMOGRAFINS INVERKAN PÅ LEVNADSVANOR OCH LIVSKVALITET

Syftet med projektet ”Mammografins inverkan på levnadsvanor och livskvalitet” är att klarlägga samband mellan levnadsvanor, livskvalitet, screening för bröstcancer och bröstcancer. Det sker genom att kombinera den samlade informationen med Cancerregistrets uppgifter om screening och cancrar.

Materialet samlades genom att under åren 2012–2015 skicka frågeblanketten Levnadsvanor, livskvalitet och hälsa per post till 10 000 slumpmässigt valda finländska kvinnor. Den första frågeblanketten fick deltagarna i 49 års ålder, ungefär ett år efter att de fått den första kallelsen till den riksomfattande screeningen för bröstcancer. Utfrågningen upprepades följande år.

Frågeblanketten baserar sig på nationella och internationella validerade utfrågningar och forskningsresultat. Deltagarna fick svara på frågor om levnadsvanor för tobaksbruk, alkoholbruk, kost och motion samt frågor om faktorer som gäller hälsa och livskvalitet (Women’s Health Questionnaire; Satisfaction With Life Scale m.m.), faktorer som gäller fortplantningshälsa och uppgifter om screeningbeteende.

Forskningsmaterialet är internationellt sett betydande både till sitt innehåll och sin storlek. Om du är intresserad av att använda materialet i ditt forskningsarbete, kontakta Elli Hirvonen som gärna ger råd med uppgiftsbegäranden: kirjaamo@cancer.fi.

 

Frågeblanketterna: (svenska, finska, engelska)

mammografi frageblanketten_SV (pdf)

Viktigaste publikationer:

Design and respondent selection of a population-based study on associations between breast cancer screening, lifestyle and quality of life.

Physical activity and menopause-related quality of life – A population-based cross-sectional study

Koulutusasteen ja sukulaisella todetun rintasyövän yhteys vaihdevuosien hormonikorvaushoidon käyttöön ja koettuun rintasyöpäriskiin (på finska)

Ansvarig forskare: Nea Malila

Forskningsgrupp: Tytti Sarkeala, Sirpa Heinävaara, Maija Jäntti, Sanna Heikkinen, Sanni Helander

Finansiering: Cancerstiftelsen, stipendium för psykosocial cancerforskning år 2011-2014

Samarbetsparter: Institutet för hälsa och välfärd THL, UKK-institutet, Aalto-universitetet