Behandlingen av personuppgifter från Ge respons-blanketten

Genom blanketten kan du ställa frågor om sådant som gäller anmälning av canceruppgifter eller screening och ge respons till Finlands Cancerregister, som är ett epidemiologiskt forskningsinstitut som drivs av Cancerföreningen i Finland och som förvaltar Institutet för hälsa och välfärds lagstadgade cancerregister.

Det är inte obligatoriskt att fylla i sina personuppgifter på blanketten. Om frågan handlar om din egen screening behöver vi uppgifter om ditt födelseår, din hemkommun och vilken screening det gäller. Om du vill ha svar på en fråga behöver vi också din e-postadress. Du behöver inte uppge ditt namn. Syftet med behandlingen av personuppgifter är att kunna svara på din fråga och vid behov din respons. Behandlingen av personuppgifter grundar sig på ditt samtycke. Du kan inte sända uppgifterna i blanketten till Finlands Cancerregister om du inte ger ditt samtycke till att personuppgifter behandlas.

De uppgifter som du lämnat på blanketten förmedlas per e-post till adressen kysy@cancer.fi. De uppgifter som du lämnat till Finlands Cancerregister behandlas enbart av personer som på arbetets vägnar har rätt att behandla dem. De som hanterar uppgifterna är bundna av tystnadsplikt. Det e-postmeddelande som innehåller de uppgifter du lämnade på blanketten förstörs senast en vecka efter att din fråga har besvarats eller din respons har registrerats anonymt. De uppgifter du har lämnat kompletteras inte med uppgifter från andra källor. Personuppgifter lämnas inte ut till andra och överlåts inte heller utanför EU.

Du kan återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta adressen kysy@cancer.fi.

Du har rätt att

• få tillgång till dina personuppgifter (rätt till insyn)
• få dina uppgifter rättade
• få dina uppgifter raderade
• begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

Du kan utöva din rätt i första hand via e-post (kysy@cancer.fi). Cancerföreningen i Finland sänder svaret till den e-postadress du har uppgett. Du har också rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten om förseelser mot dataskyddsförordningen: Dataombudsmannens byrå, PB 800, 00531 Helsingfors; besöksadress: Fågelviksgränden 4, Helsingfors; telefonväxel: 029 566 6700; e-post: tietosuoja@om.fi.

Personuppgiftsansvarig: Suomen Syöpäyhdistys – Cancerföreningen i Finland ry

Kontaktperson i ärenden som gäller personregistret för Ge respons-blanketten: Henna Degerlund, Henna.Degerlund@cancer.fi, 046 921 0302, Cancerföreningen i Finland, Unionsgatan 22, 00130 Helsingfors.

Dataskyddsombud: Tapio Luostarinen, tietosuojavastaava@cancer.fi, 050 464 7028, Unionsgatan 22, 00130 Helsingfors.