Cancer bland män 2018

Cancer bland kvinnor 2018

Antalet fall av de allmännaste cancersjukdomarna i olika åldersgrupper år 2018

Barn och ungdomar

Yngre än 20 år

Vuxna

20-69 år

Resten av folket

70+

Cancer år 2035

Antalet cancerfall i olika åldersgrupper under åren 1953–2018 och den prognostiserade utvecklingen fram till 2035 i olika åldersgrupper. Prognosen togs fram i april 2020.

%

Åldersgrupp 0-64

Antalet konstaterade cancerfall hos personer under 65 år kommer att öka något (4 %) från 2018 till 2035.

%

Åldersgrupp 65-74

De stora åldersklasserna syns tydligt i antalet cancerfall hos 65–74-åringar. Antalet fall per år kommer att öka med 9 % fram till 2021, för att därefter börja minska.

%

Åldersgrupp 75+

Enligt prognosen kommer antalet fall per år hos personer över 75 år nästan att fördubblas från 2018 till 2035.

Statistikapplikation

Med Cancerregistrets interaktiva statistikapplikation kan du bläddra bland aktuell statistik, studera den i form av diagram och tabeller och ladda ner statistik som du väljer på din egen dator.

Exaktare statistik genom statistikapplikationen

Viktigaste statistik år 2018

Cancer 2018 -rapport

Cancer in Finland (på engelska) innehåller artiklar om cancerläget i Finland