Anmälning av canceruppgifter

Organisationerna inom hälsovården har en lagstadgad skyldighet att lämna in uppgifter om varje cancerfall som konstaterats eller starkt misstänks i Finland till Institutet för hälsa och välfärds cancerregister, vars tekniska upprätthållande Cancerföreningen i Finland ansvarar för.

Vad ska anmälas till cancerregistret?

  • Till cancerregistret anmäls alla elakartade (invasiva) tumörer och tillstånd inkl. basalcellscancer i huden (basaliom) och maligna blodsjukdomar.
  • Dessutom anmäls alla tumörer i hjärnan och det centrala nervsystemet oberoende av om det är fråga om en elak- eller godartad tumör eller en tumör av oklar malignitet.
  • Ytliga cancrar (in situ) anmäls med undantag av hudcancrar (melanom in situ anmäls).
  • Höggradig skivepitellesion (HSIL, tidigare CIN2-3) i kvinnans könsorgan (yttre könsorgan, slida, livmoderhals) anmäls.
  • Borderlinetumörer i äggstockarna och övriga tumörer som tidigare klassificerats som oklara i fråga om malignitet, såsom neuroendokrina tumörer, GIST (oberoende av gradus), myelofibros, myeloproliferativa tillstånd, polycytemia vera, Waldenströms sjukdom, thymom, feokromocytom och teratom anmäls också.
  • Också starka misstankar om cancer ska anmälas, även om mikroskopisk bekräftelse inte fås.

Anmälning av canceruppgifter

Organisationerna inom hälso- och sjukvården gör en anmälan om ett nytt cancerfall genast i det skedet när cancern konstateras. Uppgifter om behandlingar kan ges fortlöpande alltid när en behandling eller behandlingsperiod avslutas. Varje yrkesutbildad person inom hälsovården har ansvar för att göra anmälan. Anmälan kan alltså lika väl göras av läkare, sjukvårdare, avdelningssekreterare eller tandläkare.

Tre sätt att anmäla:

1. Plockning av canceruppgifter ur datasystemet

Canceruppgifterna plockas direkt ur hälsovårdsorganisationens datasystem med en månads intervaller och materialet sänds som SFTP-dataöverföring till cancerregistret. Materialet lämnas in enligt de dataspecifikationer som cancerregistret publicerat.

En organisation som lämnar uppgifter ska skapa användarinloggning innan uppgifterna lämnas in till cancerregistret. Användarinloggning skapas och registreras på följande sätt:

  • Sänd routerns offentliga IP-adress, kontaktpersonernas (både funktionell och teknisk) e-postadresser och deras mobiltelefonnummer per e-post till adressen: tiedostosiirrot@cancer.fi.
  • Anvisningarna för dataöverföring skickas per e-post tillsammans med användarkoderna.
  • Lösenordet skickas separat per sms.
  • Om kontaktpersonen på ett verksamhetsställe byts, ska ni sända uppgifter om ändringen per e-post till ovannämnda adress.

Anvisningar för inlämning av uppgifter och beskrivning av datamodellen

Ladda ner de nyaste gränssnittsspecifikationerna här (på finska)

2. Elektronisk webblankett

Genom att registrera sig i webbtjänsten kan yrkesutbildade personer inom hälsovården datasäkert anmäla uppgifter om en ny cancer och behandling av cancer till cancerregistret.

Till webbtjänsten

 

Sänd gärna frågor om webblanketten till adressen kysy(at)cancer.fi.

3. Pappersblankett

Cancerregistret kommer att avstå från att ta emot anmälningar på papper under år 2018.

Anmälan på papper

Försäkra dig om att du använder en blankett som överensstämmer med de nya dataspecifikationerna

Skicka den omsorgsfullt ifyllda blanketten på ett datasäkert sätt i ett rekommenderat brev till adressen:
Finlands Cancerregister, Unionsgatan 22, 00130 Helsingfors