Statistik på andra webbplatser

Statistik över cancersjukdomar annanstans i världen erbjuds av många internationella aktörer.

  • Nordisk cancerstatistik – Nordcan
  • Nordisk statistik över cancerscreening – Nordscreen
  • Global cancerstatistik – Globocan
  • Internationella cancerforskningsinstitutet – IARC (WHO)